Proiecte

 • Am reprezentat o societate de constructii din Ilfov in procedura de recuperare a unui debit de peste 3 milioane de euro rezultate din derularea unui contracte de subantrepriza. Au fost formulate cereri de ordonanta de plata, cereri de asigurare de dovezi, actiuni de drept comun si cerere de deschidere a procedurii insolventei. Suma, la care s-au adaugat penalitati de intarziere, a fost recuperata in mai putin de 1 an de la declansarea litigiilor.
 • Am reprezentat o regie de distributie a energiei termice intr-o actiune in introdusa de furnizorul de apa in care se formulasera pretentii de peste 44.000.000 lei noi. Cererea reclamantei a fost respinsa in integralitate.
 • Am reprezentat subsidiara din Romania a unei mari companii de constructii din Austria, desemnata castigatoare a contractului de achizitie publica de lucrari “Proiectare si executie autostrada Orastie – Sibiu – Lot 1” cu o valoare estimata de ~800.000.000 lei in procedura judiciara demarata ca urmare a contestatiei formulate de catre un alt operator economic.
 • Am reprezentat un consortiu formulat din doua socetati de constructii de drumuri si poduri cu capital integral romanesc, desemnat castigator al contractelor “Intretinere multianuala Autostrada A1, Bucuresti – Pitesti si Centura Pitesti” si “Intretinere multianuala Autostrada A2, Bucuresti – Cernavoda, km 9+500 – km 160+980” in procedura judiciara demarata ca urmare a contestatiei formulate de catre un alt operator economic.
 • Am facut parte din echipa de avocati care a obtinut iesirea din insolventa a unei companii de transport aerian cu capital romanesc (la acel moment aflata pe primul loc in Romania in functie de numarul de pasageri) prin admiterea recursului formulat impotriva sentintei pronuntata de Tribunalul Bucuresti.
 • Am reprezentat o companie de transport public local in procedura judiciara de recuperare a unei creante de peste 500.000 euro de la Autoritatea Publica Locala Municpiul Turda.
 • Am reprezentat un Operator economic care a solicitat despagubiri din partea unei Autoritati Contractante pentru anularea abuziva a unei proceduri de achizitie publica, obtinand in acest sens o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. Reclamanta, o societate comerciala din Municipiul Oradea, a solicitat obligarea autoritatii publice la plata de despagubiri in valoare de 27.163,90 lei, reprezentand daune-interese pentru anularea in mod abuziv si repetat de catre Cosiliul Local Oradea – Administratia Imobiliara Oradea a unei proceduri de atribuire a unui contract de furnizare.
 • Am asistat si reprezetat o Autoritate Contractanta, o companie regionala de utilitati publice (apa si canalizare) in procedura de reziliere a unui contract de achizitie publica de lucrari cu o valoare de ~23.000.000 lei. Contractul a fost un contract FIDIC (carte rosie) si decizia Autoritatii de a rezilia a fost mentinuta de instanta judecatoreasca prin hotarare irevocabila.
 • Am reprezentat o companie de servici IT&C pentru piata de asigurari si brokeri de asigurari obtinand iesirea din insolventa a acesteia prin admiterea recursului formulat impotriva sentintei pronuntata de Tribunalul Bucuresti.
 • Am reprezentat cu succes o companie de constructii civile si edilitare in procedurile judiciare de recuperare a unei creante de peste 1,5 milioane euro, rezultata din derularea unui contract de achizitie publica de lucrari incheiat cu Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Vaslui.
 • Am asistat si reprezentat o companie cu capital integral de stat, beneficiara de fonduri europene, in procedura administrativ jurisdictionala si judecatoreasca de contestare a unor Note de aplicare a corectiilor financiare emise in baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 66/2011, privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora. Valoarea cumulata a a corectiilor depasea suma de 14.000.000 lei, solutiile definitive fiind favorabile clientului nostru. Sumele au fost ulterior virate de catre Autoritatea de Management (POS Mediu) contribuind la buna derulare a proiectelor .
 • Am reprezentat o persoana fizica intr-o actiune in despagubiri (raspundere civila delictuala) impotriva unei firme de recuperare creante, obtinand despagubiri morale pentru incalcarea dreptului la viata intima, familiala si privata.
 • Am reprezentat un deputat in Parlamentul Romaniei in procedura de contestare a raportului emis de Agentia Nationala de Integritate cu concluzii de incompatibilitate. Reprezentam demnitari si functionari publici si in alte cauze aflate in curs de judecata avand acelasi obiect.
 • Am reprezentat cu succes o companie din Bucuresti avand ca obiect producerea si montajul de ferestre si usi PVC si lucrari de constructii in actiunea demarata impotriva unei Primarii de sector din Bucuresti, in urma careia au fost recuperate debite si penalitati de intarziere de peste 1.500.000 lei.